Aukce

Provádění elektronických aukcí na Prodej-aukci.cz

VÝHODY ELEKTRONICKÉ AUKCE:

  • transparentní prodej majetku s dosažením maximální ceny licitací na aukci;
  • zpeněžení majetku dlužníků v případě prodeje družstevního bytu, uzavření nájemních smluv apod., kde nelze postupovat dražbou;
  • provedení aukce pro navrhovatele – prodávajícího může být zcela zdarma;
  • možnost stanovit závazky pro vítěze aukce, které nejsou možné v dražbě;
  • odstranění pletich při zpeněžení majetku;
  • kontrola zpeněžení majetku – prodávající má právo neprodat předmět aukce (tj. neuzavřít kupní smlouvu);
  • je průkazným způsobem zpeněžení mimo dražbu nejvyšší nabídce; 
  • umožňuje i další navýšení aukční ceny pomocí Aukčního přeplatku.

POSTUP ELEKTRONICKOU AUKCÍ:

1. Uzavření Smlouvy o provedení aukce, kde je stanoveno nejnižší podání (vyvolávací cena) a její přílohou je Aukční vyhláška stanovující podmínky provedení aukce.

2. Pro prodávajícího může být plnění Smlouvy o provedení aukce zcela bezúplatné – odměna je vybírána od vítěze aukce, a to pouze v případě prodeje předmětu aukce.

3.  Všechny závazky a pohledávky z prodeje aukcí jsou garantovány správcem kupní ceny (banka, notář, advokát, organizátor aukce), popř. úhradou kupní ceny před uzavžením kupní smlouvy s insolvenčním správcem či likvidátorem. 

4. Provedení aukce se řídí platným Aukčním řádem.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

GS Management, a.s. V Olšinách 16/82
100 00 Praha


tel. 606 649 676
ID datové schránky: xk7eb46